IVR 2013: Special Workshop on "Questions of Fact and Legal Reasoning"

Por Jorge Luis Fabra Zamora (jorgefabraz@gmail.com)


Organizador por Girona:
IVR2013
El proper congrés de l'Associació Internacional de Filosofia del Dret i Filosofia Social, que es realitzarà des del 21 al 26 de juliol al Brasil, comptarà amb el workshop especial "Questions of Fact and Legal Reasoning", en la organització del gual participen alguns membres del Grup de Filosofia del dret (UdG).

Comentarios